TECHNOLOGIA ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI 4.0

Zarządzanie informacją

Usługa automatyzacji pozyskiwania danych


NASZE USŁUGI
Poprawimy wydajność Twojego zakładu produkcyjnego

REJESTRY I RAPORTY

• Chłodnie przemysłowe lub urządzenia klimatyzacyjne

• OŚ, studzienki

• Poziomy

• Zintegrowany z modułem Jesdnostek Kontrolujących

WYDAJNOŚĆ OEE

• Resjestrowanie danych produkcyjnych

• Dostępność obiektów

• Zintegrowany z modułem zarządzania produkcją i OEE

ALARMY

• Kontrola temperatur. Klimatyzacje.

• Poziomy i uzupełnienia

• Awerie i krytyczne funkcjonowanie

• Zintegrowany z modułem zarządzania incydentami / naprawami

WSKAŹNIKI PANEL KONTROLNY

• Rejestrowanie danych ręcznie lub konsultacja głównych działów w celu opracowania wskaźników KPI i pulpitu nawigacyjnego dla kierownictwa

• Zintegrowany z usługą Power BI

KONSERWACJA PREDYKCYJNA

• Monitorowanie parametrów [km, godzin, uderzeń, kg, amperów, temp., pH itp.]

• Zawiadomienie o potrzebie konserwacji Zintegrowany z modułem konserwacji prewencyjnej

POWER BI

• Wdrożenie w Państwa firmie narzędzia Microsoft Power BI

• Pulpity nawigacyjne, wykresy i konsultacje w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia informacyjnego firmy, nawet jeśli jest w obsługuje różne komputery

• Zintegrowany z modułem Rejestrowania danych
 

Chcesz zamówić prezentację?

Spróbuj teraz!

Jeden z naszych inżynierów przedstawi Państwu wszystkie funkcjonalności naszego systemu.

Zapisz się do naszego newslettera