TECHNOLOGIA ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI 4.0

Digitalizacja systemu zarządzania ochroną środowiska


Morbi in sem

GOSPODARKA ODPADÓW

Zarządzanie dokumentacją wytwórcy odpadów niebezpiecznych jak i generowanie informacji o wytwarzaniu i usuwaniu odpadów do rocznej deklaracji do Ministerstwa Środowiska.

GAZY ZANIECZYSZCZAJĄCE

Inwentaryzacja maszyn, które zawierają gazy zanieczyszczające, gazy chłodnicze, amoniak lub SF6. W tym zapisie znajduje lokalizację, rodzaj posiadanego gazu, ilość, uzupełnienia, wycieki i
ewentualne incydenty.

MAGAZYNOWANIE PALIW

Okresowe przeglądy i inspekcje wymagane przy urządzeniach do przechowywania paliw, takie jak zbiorniki na olej napędowy lub separatory węglowodorów.

W przeglądach uwzględniana jest zarówno dokumentacja, jak i faktura, a także ewentualne niezgodności. Dodatkowo dostępna jest mapa z dokładną lokalizacją każdego z obiektów.

SKAŻONE GLEBY

Zarządzanie dokumentacją, zarówno wstępnym raportem o glebie, jak i późniejszymi przeglądami. Ponadto monitorowanie odnowienia tego raportu w przypadku przedłużenia.

ANALIZY ŚCIEKÓW

Okresowe powiadomienia o konieczności wykonania corocznej analizy ścieków oraz administracja certyfikatami i fakturami. Ponadto pozwala na przedstawienie danych uzyskanych w każdym punkcie, w którym przeprowadzana jest analiza, aby sprawdzić, czy znajdują się one w dopuszczalnym wymaganym zakresie.

LEGIONELLA

Zarządzanie częstotliwością, z jaką firma zewnętrzna wykonuje analizę, a także maszynami na których jest ona wykonywana oraz planem instalacji CWU wraz z punktami krytycznymi. Pozwala na śledzenie faktur, certyfikatów i raportów oraz ich wyników.

DOKUMENTY Z KONTORLI I PT=RZEGLĄDÓW

Zarządzanie protokołami wydawanymi przez inspektorów z każdej wizyty w ośrodku. Dokumenty te odzwierciedlają wykroczenia, istotne fakty i prawidłowe lub nieprawidłowe działanie obiektów, dlatego należy zapewnić ich prawidłowe przechowywanie.


Chcesz zamówić prezentację?

Spróbuj teraz!

Jeden z naszych inżynierów przedstawi Państwu wszystkie funkcjonalności naszego systemu.

Zapisz się do naszego newslettera